Računovodske storitve izvajamo že od leta 1996 in jih nudimo samostojnim podjetnikom, manjšim in srednjim družbam, društvom, zavodom, kmetom, ter osebam z dopolnilno dejavnostjo.  Kvalitetno, ažurno, natančno in konkurenčno vodenje poslovnih knjig.

Računovodstvo opravljamo po naročilu tudi na sedežu vašega podjetja, prav tako pa v dogovoru s stranko prevzamemo vso dokumentacijo pri strankah. Uporabljamo spletni program, ter omogočamo strankam dostop do posameznih sklopov, tako da lahko preko našega dostopa izstavljajo račune, ponudbe, predračune, potne naloge…

Smo majhen a zelo zanesljiv računovodski servis, ki se z veseljem posveča strankam individualno, ter s tem prispevamo k kvalitetnemu poslovanju in obojestranskemu zadovoljstvu.

Pridružite se številnim strankam, ter nam zaupajte vodenje računovodstva za vaše podjetje.

V sklopu računovodstva izvajamo naslednje storitve:

 • obdelava predložene poslovne dokumentacije,
 • knjiženje izdanih računov,
 • knjiženje prejetih računov,
 • vodenje glavne knjige,
 • obračun davka na dodano vrednost (DDV) in poročanje na FURS,
 • obračun prispevkov in plač, ter priprava plačilnih list
 • vodenje registra osnovnih sredstev z obračunom amortizacije,
 • priprava letne bilanca stanja in izkaza uspeha, ter poročanje FURSu in AJPESu,
 • vodenje odprtih postavk,
 • posredovanje plačilnih nalogov
 • svetovanje povezano s poslovanjem
 • zastopanje in komunikacija s FURS, ZZZS, ZRSZ, ZPIZ, AJPES ipd.
 • priprava drugih obračunov kon npr.: podjemne pogodbe, avtorski honorarji, najemnine, nagrad, nagrad za učence, izplačila dobičkov

Skrbimo tudi za

 • kadrovsko evidenco,
 • prijave zaposlenih,
 • odjave zaposlenih,
 • pošiljanje računov preko UJP.

Na željo stranke sodelujemo pri inšpekcijskem pregledu.